Już nie długo w naszej ofercie - blaty o szerokości 650 mm !!!