ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach działania1.4 Wzór na konkurencję (Etap I), Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

W związku z ubieganiem się przez firmę „WióR” Kostro, Romaniuk Spółka Jawna o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję (Etap I), zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedstawione poniżej zapytanie ofertowe, dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowanie, na jego podstawie, strategii wzorniczej.

Wszelkie niezbędne dokumenty i informacje zostały podane w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1.docx

Załącznik nr 1.PDF

Załącznik nr 2.docx

Załącznik nr 2.pdf

Załącznik nr 3.docx

Załącznik nr 3.pdf

Załącznik nr 4.docx

Załącznik nr 4.PDF

Załącznik nr 5.docx

Załącznik nr 5.PDF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze Wykonawcy audytu wzorniczego i strategii wzorniczej dla firmy „WióR” Kostro, Romaniuk Spółka Jawna


Firma „WióR” Kostro, Romaniuk Spółka Jawna, informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy audytu wzorniczego i strategii wzorniczej opracowanej na jego podstawie, w związku z ubieganiem się przez firmę „WióR” o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję (Etap I).

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano spośród ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2017 r.
Po przeprowadzeniu analizy oraz oceny ofert, w dniu 08.11.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę:
 
CREATIVE CRAFT Sp. z o. o ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
Wybrana oferta została złożona zgodnie z wymogami dotyczącym wyboru Wykonawcy audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej dla firmy „WióR” Kostro, Romaniuk Spółka Jawna zawartymi w zapytaniu ofertowym.
Szczegółowe informacje dotyczące wyboru Wykonawcy znajdują się w załączonym pliku.

INFORMACJA O WYŁONIONYM WYKONAWCY