Przy większych ilościach towaru istnieje możliwość zamówienia indywidualnej dostawy. W takim przypadku prosimy o kontak z naszym działem marketingu.

Kierownik Działu Marketingu - Wojciech Towścik
Tel. (085) 66 49 751
wojciech.tost@wior.pl

Maciej Wyszyński
Tel. (085) 66 49 760
maciej.wyszynski@wior.pl

Krzysztof Kostro
Tel. (085) 66 49 767
krzysztof.kostro@wior.pl

Piotr Walesieniuk
Tel. (085) 66 49 762
piotr.walesieniuk@wior.pl

Mariusz Stankiewicz
Tel. (085) 66 49 765
mariusz.stankiewicz@wior.pl

Fax marketing (085) 66 49 752